اندازه گیری صحیح سایز پا

بر اساس جدول موجود در آموزش و طبق کلیپ آموزشی براحتی سایز دقیق پای خود را مشخص کنید

در پایان روز پای شما در بزرگترین حالت ممکن قرار دارد ، بنابراین بهترین زمان برای اندازه گیری سایز پا در ساعات پایانی روز میباشد.
در اغلب افراد اندازه پای چپ و راست با یکدیگر متفاوت است،لذا اندازه گیری را برای هر دو پا انجام داده و سایز را متناسب با پای بزرگتر انتخاب کنید.